MTK kyseli talviteiden kunnosta, terveisiä saavat niin tienpitäjät kuin auraajatkin

Jukka Kinnunen

MTK-Kaakkois-Suomen tänä keväänä tekemässä kyselyssä löytyi suuri joukko alemman tieverkon teitä, joita vastaajat pitävät ongelmallisina talvikunnossapidon suhteen.

Muun muassa Väkeväläntie ja Mätöntie Ylämaalla nimettiin sellaisiksi. Kaikkiaan vastaajat nimesivät ongelmateiksi Etelä-Karjalassa 9 ja Kymenlaaksossa 23 tieosuutta.

Kyselyssä todettiin, että talvella teiden rakenne on yleisesti paremmassa kunnossa kuin kesällä, koska pakkanen ja routa pitävät tiet tasaisempina.

Kuitenkin 37 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että alemman tieverkon kunto on huono tai eritäin huono, ja 56 prosenttia vastaajista piti kuntoa tyydyttävänä.

Vajaan viidenneksen mielestä alemman tieverkon talvikunnossapito talvella 2021 oli vähintään hyvällä tasolla.

Vastaajien terveisistä osansa saivat niin tienpitäjät kuin teiden auraajatkin. Muun muassa tiekarhuja kaivattiin polanteiden poistamiseen ja valvontaa urakoitsijoiden toimintaa kohtaan tulisi lisätä.

Suurimmaksi syyksi huonoon kuntoon nähtiin kuitenkin töiden ajoittaminen. Näin sanoi 43 prosenttia vastaajista. Työn laadun valvonnassa puutteita näki 26 ja kalustoa piti sopimattomana talvikunnossapitoon 12 prosenttia vastaajista.

Kysely toteutettiin 3.3.-8.4. välisenä aikana ja siihen vastasi 88 maa- ja metsätalousyrittäjää ja maaseutuyrittäjää.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka