Mielipide: Liike Nytin tavoitteita kuntavaaleissa

Aila Korpela

Puolue syntyi vuonna 2019, kun Hjallis Harkimo turhautui Suomen eduskunnassa Kokoomuksen edustajana siihen, että vain pieni klikki päätti asioista. Näin syntyi Liike Nyt, jolla on parissa vuodessa yhdistyksiä 81:lla paikkakunnalla ympäri Suomea, yksi niistä Miehikkälässä.

Liike Nyt:n tavoitteena on uudistaa politiikkaa osallistamalla kuntalaiset mukaan päätöksenteon eri vaiheisiin. Tässä on apuna teknologia, jolla päästään lähelle ihmistä

Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin myös vaalien välillä. Tässä on apuna nettisovellus, jossa Nettiparlamentissa käydään keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Tarvittaessa järjestetään äänestyksiä. Olemme ensimmäinen puolue, jolla on apuna uutta ja avointa teknologiaa.

Liike Nyt rakentaa politiikkaa, jossa päätökset tehdään kunnan etu edellä huomioiden asiat ideologioiden sijaan. Odotamme rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä.

Tarkoituksena on, että kuntarajojen sijaan otetaan palveluiden järjestämisessä huomioon kuntalaisten etu.

Kunnan on ensisijaisesti huolehdittava sen ydintehtävistä.

Elinvoimaisessa kunnassa on tilaa yritystoiminalle ja reilulle kilpailulle. Vesilaitoksen ja sähkönsiirron tulee kuitenkin olla julkisessa omistuksessa.

Kunta tarvitsee yrittäjyysstrategian, jolla vahvistetaan paikallista elinvoimaisuutta. Yhteistyö julkisen ja yksityisten toimijoiden välillä on avaintekijä.

Liike Nyt ei tue autoilun kustannusten nousua. Sujuvat kulkuyhteydet koulujen ja työmatkojen välillä tukemalla paikallista liikennöitsijöitä.

Etätyö mahdollisuuksien kasvaessa tarvitaan kunnolliset sähköiset palvelut kaikkien ulottuville. Digiopastus varsinkin ikäihmisille otettava huomioon, ettei kukaan joudu digiyhteiskunnan ulkopuolelle.

Ilman hyvinvoivia kuntalaisia ei kuntakaan voi hyvin, joten terveydenhuollon, mielenterveyden ja päihdepalveluiden riittävät palvelut taattava kaikille. Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin saatava lisää resursseja, jotta ongelmia voidaan hoitaa ennalta ehkäisevästi.

Koulukiusaamiseen on puututtava rivakasti, kutsumalla selvittelyyn poliisi tai tehtävä tapauksista lastensuojeluilmoitus. Liian lepsu suhtautuminen ei tuota tulosta.

Vanhukset ovat ansainneet parhaan mahdollisen hoidon ja tuen.

Työperäinen maahanmuutto on tervetullut, jos omasta kunnasta ei löydy tekijöitä ja osaajia.

Ilmastonmuutos on totta.

Puistojen ja viheralueiden ylläpito ja kaavoittaminen kaikkien käyttöön on tärkeää.

Liike Nyt Miehikkälän pj.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka