Vaalimaalla syynätään Suomeen pyrkivien koronatilannetta nyt tarkkaan: "Ohjaus testiin ei riitä, vaan se myös varataan maahantulijalle valmiiksi"

Ulkomailta Suomeen pyrkivällä pitää olla todistus saaduista rokotuksista tai sairastetusta koronasta, Kymsote muistuttaa. Kaikki rokotukset eivät ole hyväksyttyjä, listalla on esimerkiksi Sputnik. Jos vaadittuja todistuksia ei ole, on maahantulijan mentävä koronatestiin viiden vuorokauden sisällä.

Kymsote suosittelee edelleen välttämään kaikkea turhaa matkustamista ulkomaille. Mikäli on kuitenkin matkustamassa, on syytä huomioida, että Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuudet muuttuivat 12. heinäkuuta alkaen.

Sisärajavalvontaa jatketaan 25. heinäkuuta asti.

– Sinä aikana sovelletaan sekä sisä- ja ulkorajojen maahantulorajoituksia että tartuntatautilain vaatimuksia. Sisärajoilla tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengenin sopimukseen kuuluvien valtioiden välisiä rajoja, kerrotaan Kymsoten tiedotteessa.

Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta

Tavoitteena on varmistaa sujuva siirtyminen kevään matkustusrajoituksista rajanylityspaikoilla käytössä oleviin terveysturvallisuustoimiin ja estää koronatartuntojen tuleminen rajan yli maahan.

– Rajavalvontaviranomaiset arvioivat ensin henkilön oikeuden matkustaa Suomeen. Jos hänellä on siihen oikeus, terveysviranomaiset arvioivat, millaisten tartuntatautilakiin kuuluvien terveysturvallisuustoimien piiriin henkilö kuuluu, kerrotaan tiedotteessa.

Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. – Suomen kansalaisilla, heidän perheenjäsenillään tai Suomessa pysyvästi asuvilla on aina oikeus tulla Suomeen.

Lisää tietoa maahantuloon liittyvistä rajoituksista löytyy valtioneuvoston nettisivuilta.

Terveysneuvonnan tarve lisääntymässä Vaalimaalla

Suomeen saapuvilla henkilöillä pitää olla todistus THL:n hyväksymästä koronavirusrokotussarjasta tai ennen saapumista tehdystä negatiivisesta testistä tai vähintään kaksi viikkoa ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta. Lisäksi tulijoiden on käytävä testissä 3–5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta.

– Tai vaihtoehtoisesti Suomeen pyrkivällä pitää olla todistus puolen vuoden sisällä sairastetusta koronavirustaudista.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää mitään näistä todistuksista, tulee hänen käydä testissä heti Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 3–5 vuorokauden kuluessa. Testit ovat maksuttomia.

– Käytännössä tämä tuo lisätyötä terveysneuvojille Vaalimaan raja-asemalla, sillä ohjaus 3–5 vuorokauden testiin ei riitä, vaan tämä testi myös varataan maahantulijalle valmiiksi, kertoo Kymsoten turvallisuuspäällikkö Jarno Rämä.

Finentry-palvelu helpottaa Suomeen tulemista

Rämä muistuttaa, että nyt on erittäin tärkeää ottaa käyttöön digitaalinen Finentry-palvelu.

– Ennalta tehtyjen terveysturvallisuustoimien ja Finentryn käyttäminen helpottaa matkustajan maahantuloa Suomeen merkittävästi. Sitä on käytetty valitettavan vähän. Mikäli ei ole valmis täyttämään Finentryä sähköisesti ja hoitamaan todistuksia kuntoon ennalta, on varauduttava odottamaan rajalla.

Rämä muistuttaa myös, että koronatestitodistuksen on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Venäjänkielinen todistus ei ole riittävä.

– Samoin on huomioitava, että kaikki koronarokotevalmisteet kuten Sputnik eivät kuulu maahantulopisteillä hyväksyttyihin valmisteisiin.

Rämän mukaan tällä hetkellä muutokset eivät vielä näy terveysneuvojien työssä Vaalimaan raja-asemalla.

– Liikennemäärät kuitenkin lisääntyvät yhden, kahden kuukauden sisällä, mikä tulee näkymään koronanäytteenoton ja terveysneuvonnan työmäärässä. On tärkeää, että ulkomaille matkustavat ottavat itse selvää asioista ja noudattavat terveysturvallisuusohjeita, toteaa Rämä.

Rajalla vaadittavia terveystodistuksia

Todistus THL:n hyväksymästä koronavirusrokotussarjasta.

Todistus ennen saapumista tehdystä negatiivisesta testistä tai vähintään kaksi viikkoa ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta, lisäksi on käytävä testissä 3–5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta.

Tai todistus puolen vuoden sisällä sairastetusta koronavirustaudista

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää mitään näistä vaihtoehdoista, tulee hänen käydä testissä heti Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 3-5 vuorokauden kuluessa. Testit ovat maksuttomia.

Lähde: Kymsote, THL

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka