Opintoapurahojen haku on nyt käynnissä – Avustusta voivat hakea toisen asteen oppilaat

Toisen asteen opiskelijat voivat hakea Rajaseutu ry:n opintorahoja syyskuun ajan. Opintoapuraha on tarkoitettu opintoihinsa taloudellista tukea tarvitseville, 16–20-vuotiaille nuorille, jotka ovat kotoisin ja joiden kotipaikka on Rajaseutu ry:n toiminta-alueella. Tähän alueeseen kuuluvat myös Miehikkälä, Virolahti ja Lappeenranta.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija opiskelee peruskoulun jälkeen toisen asteen kolmivuotista tutkintoa lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Opintoapurahaa myönnetään 350 euroa. Apurahan saajille tieto päätöksestä ilmoitetaan joulukuussa.

Opintoapurahan tarkoitus on auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä kustannuksissa. Opiskelijan perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa myöntämispäätökseen. Opintomenestyksellä on myös vaikutusta. Jos opiskelija on saanut Rajaseutu ry:n opintoapurahan viime vuonna, ei hänelle voida sitä tänä vuonna myöntää. Samasta perheestä vain yksi henkilö voi saada opintoapurahan vuoden aikana.

Oppivelvollisuuden laajentuminen takaa maksuttoman opiskelun vuonna 2021 toisen asteen opintonsa aloittaville, pääosin vuonna 2005 syntyneille opiskelijoille. Tämä huomioidaan opintoapurahapäätöksissä, mutta se ei estä ensimmäisen vuoden opiskelijoita hakemasta opintoapurahaa.

Hakemus tulee täyttää ja lähettää ensin sähköisessä järjestelmässä. Tämän jälkeen se tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan tarvittavien liitteiden kanssa Rajaseutu ry:hyn. Asiakirjoja ei voi lähettää sähköpostitse.

– Hakuohjeisiin kannattaa tutustua, hankkia tarvittavat liitteet ja lähettää hakemus hyvissä ajoin. Kaikki viimeistään postileimalla 30.9. tai tätä aikaisemmin saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn, sanoo Rajaseutu ry:n toiminnanjohtaja Elina Nihtilä.

Hakukriteerit ja -ohjeet sekä linkki sähköiseen hakulomakepalveluun löytyvät Rajaseutu ry:n sivuilta.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka