Leader Sepra jatkaa EU-tietopisteenä vuoteen 2025 saakka – avajaisia vietettiin Haminassa viime viikolla

Maarit Koskensalo-Tiainen (oikealla) ja Leader Sepran hankekoordinaattori Heidi Hansén tekevät yhteistyötä esimerkiksi Maailma Kymissä -tapahtuman järjestelyissä. Marja Sorvo

Euroopan komission Suomen edustusto valitsi 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Leader Sepra ry:n jatkamaan EU-tietopisteenä vuoteen 2025 saakka. Yhdistys on hoitanut tehtävää vuodesta 2018 saakka.

Juhlan kunniaksi Leader Sepra järjesti viime viikolla kaikille avoimen info- ja kahvitilaisuuden toimistonsa edustalla Haminan Itäväylässä.

Suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on varsin myönteistä ja EU-jäsenyyden kannatus on kasvanut vuodesta 1995, jolloin Suomi liittyi unioniin. Silti esimerkiksi juuri EU-tietopisteiden on tehtävä jatkuvasti työtä, jotta ihmiset olisivat tietoisia siitä, miksi Euroopan unioni on Suomelle tärkeä ja millaista hyötyä siihen kuulumisesta on jokapäiväisessä elämässämme.

– Saamme joka vuosi kahdesta kolmeen prosenttia lisää Suomen bruttokansantuotteeseen EU:n sisämarkkinoiden kautta, meillä on yhteisvaluutta ja alhaiset korot, listasi hyötyjä Sepran tilaisuudessa vieraillut Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila.

Etelä-Kymenlaakson kehittämiseen on kanavoitunut vuosina 2014-2020 Leader Sepran kautta yli kolme miljoonaa euroa. Tästä summasta 42 prosenttia on tullut Euroopan unionilta. Kyseisenä ajanjaksona Sepra myönsi rahoitusta 14:lle pienyrityksen kehittämistoimenpiteelle ja yli 60:lle yhdistyksen tai muun yleishyödyllisen organisaation hankkeelle.

Tuomo Uutela keskustelee Marjo Tolvasen kanssa Kymenlaakson EU-tietopisteen avajaisissa Haminan Itäväylässä. Marja Sorvo

Sepra on paljon muutakin kuin hankerahoitusta.

– Sepra on paljon muutakin kuin hankerahoitusta. Olemme aktivoineet ihmisiä toimimaan oman paikkakuntansa parhaaksi, rakentaneet verkostoja alueellisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti, muistutti Leader Sepran toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen.

Sepran EU-repertuaariin kuuluu tietopisteen ohella hankkeiden ja yritysten tukeminen Leader-rahoituksella, Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO:n hallinnointi sekä Kotkan keskusta-alueilla toteutettava niin sanottu Kaupunki-Leader, jota rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta eli ESR:sta.

Leader Sepran ESR-hankkeessa järjestettiin esimerkiksi hygieniapassi- ja jäjestyksenvalvojakoulutuksia, joihin saatiin mukaan nuoria yhteistyökumppanina toimivan Kotka-Kymin seurakunnan maahanmuuttajatyön koordinaattorin Maarit Koskensalo-Tiaisen avulla.

– Oli todella iso juttu, että saimme maahanmuuttajataustaisille nuorille mahdollisuuden työllistyä sen myötä, kun he saivat suoritettua hygieniapassin. Aika moni sai suorittaa sen myös omalla äidinkielellään, Koskensalo-Tiainen kertoi.

Ismo Ulvila (vasemmalla) puhui avajaisissa. Marja Sorvo

Hygieniapassin tuomat työmahdollisuudet avasivat monille uusia ovia, jotka ovat tärkeitä uuteen maahan soputumista ajatellen.

– Kielen oppimista, rohkaisua, itsetunnon kohoamista, uusiin ihmisiin tutustumista ja verkostoitumista. Kaikki ovat tärkeitä kotoutumisen kannalta, hän huomautti.

Haminan Ihamaalla asuvalle Tuomo Uutelalle Leader-toiminta on tuttua, sillä hän on ollut aiemmin Leader Sepran hallituksessa ja myös toteuttamassa itse hankkeita.

– Kannusjärven osakaskunnassa meillä on ollut parikin hanketta, Alajärvi kuntoon ja Ojasta laituriin. Tärkeää oli saada hillittyä suolta tulevia tulvavesiä, etteivät ne pääse kirkasvetiseen järveen, hän kertoi.

Uutelan mielestä Euroopan unionin rahoitusvälineitä ja muita hyötyjä ei tunneta vielä riittävän hyvin Kymenlaaksossa, eikä yleisesti ottaen koko Suomessa.

– Elinympäristön parantaminen on tärkeä asia kaikille. Siksi pitäisi olla kiinnostunut EU:n tarjoamista mahdollisuuksista, hän muistutti.

Kymenlaakson EU-tietopiste Leader Sepran toimistossa on avoinna maanantaista torstaihin kello 9-12.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka